Sång för kropp & själ


Johanna erbjuder körsång som friskvård på din arbetsplats! 

Att sjunga i kör är roligt och energigivande, men det finns många goda hälsoeffekter: körsång ger andningsträning, stimulering av hjärtat & träning för stora muskelgrupper. Dessutom stimulerar sång flera kemiska processer i kroppen, som t ex produktionen av oxytocin och frigörande av dopamin som får oss att känna glädje.
Friskvårdskör som återkommande aktivitet på företaget (varje eller varannan vecka) kan bidra till minskad sjukfrånvaro och få anställda att både må och prestera bättre. Körsång på arbetsplatsen är en skattefri friskvårdsaktivitet eftersom det betraktas som en enklare form av personalvårdsförmån som skapar trivsel i arbetet.