Sång för gravida och

nyblivna mammor


Under graviditet och efter förlossning är det inte bara kroppen som förändras, många kvinnor upplever också att rösten påverkas och det kan vara svårt att hitta stabilitet i sång när kroppens muskler inte svarar som de tidigare gjorde.

Johanna är utbildad tränare Maternity Health by MammaMage. Genom olika övningar ger Johanna gravida och mammor bättre förutsättningar att få kropp & röst att hålla såväl under graviditet som efter förlossning.

Röstvård - enskilt eller i grupp

Johanna erbjuder röstvård för "röstarbetare" som t ex föreläsare, lärare och  skådespelare, men även den som inte är beroende av sin röst i sitt yrkesliv är så klart välkommen! 
 Vid en röstvårdslektion ligger fokus på att hitta stabilitet och frihet i din röst så att du kan göra dig hörd i olika situationer och använda hela röstens mångfacetterade register. 
Det här är röstvård för dig som vill utforska och stärka din talröst (eller har tillfälliga besvär).
Vid allvarliga problem med rösten rekommenderar jag att du kontaktar logoped för att få rätt hjälp.